कारखाना

Ebike Design Department

Ebike डिजाइन विभाग

Ebike Assembly Line

Ebike विधानसभा लाइन

Ebike Assembly Line

Ebike विधानसभा लाइन

Bike Wheel Assembly Area

बाइक व्हील असेंबली क्षेत्र

Ebike Materials Preparation Area

Ebike सामग्री तैयारी क्षेत्र

Ebike Assembling

Ebike कोडांतरण

Semi-finished Ebikes

अर्ध-समाप्त Ebikes

Ebike Testing Area

ईबाइक परीक्षण क्षेत्र

Ebike Packing Area

Ebike पैकिंग क्षेत्र